Zelda Trần
Jun 21 at 13:43
 • 31Aged
 • Unknown
 • Unknown
Wall
 • No posts!
 • San Francisco
 • ? type
 • Capricorn
 • Other
 • Ethnic Chinese
 • Unknown
 • Either
About Him
Tôi là Zelda Trần, 41 tuổi và đang sống trong San Francisco. Thả cho tôi một tin nhắn nếu bạn có quan tâm trong việc đưa một người bạn với tôi! Liên hệ với tôi :)
Camera rolls
 • No photos for now
iPair No. 10254401