Ly Ly
Nov 9, 2018
 • 21Aged
 • Unknown
 • Unknown
Wall
 • No posts!
 • California
 • ? type
 • Libra
 • Other
 • Ethnic Chinese
 • Unknown
 • Either
About Him
Tôi là Ly Ly, 21 tuổi và đang sống trong California. Thả cho tôi một tin nhắn nếu bạn có quan tâm trong việc đưa một người bạn với tôi! Liên hệ với tôi :)
Albums
 • No photos for now
iPair No. 9535476