Anna
Dec 10, 2018
 • 21Aged
 • 167cm(5'6")
 • Unknown
Wall
 • No posts!
 • Los Angeles
 • ? type
 • Libra
 • Other
 • Ethnic Chinese
 • Unknown
 • Either
About Him
Tôi là Vu, 21 tuổi và đang sống trong San Francisco. Thả cho tôi một tin nhắn nếu bạn có quan tâm trong việc đưa một người bạn với tôi! Liên hệ với tôi :)
Albums
 • No photos for now
iPair No. 9520801